media release | APEA - Asia Pacific Enterprise Awards Asia Pacific Enterprise Awards

media release

qr code china
November 6, 2023
MEDIA

RELEASE


media release

Title


See More

Thirty-Five Outstanding Vietnamese Business Leaders and Organisations Honored at the Asia Pacific Enterprise Awards 2020

Thirty-Five Outstanding Vietnamese Business Leaders and Organisations Honored at the Asia Pacific Enterprise Awards 2020

Thirty-Five Outstanding Vietnamese Business Leaders and Organisations Honored at the Asia Pacific Enterprise Awards 2020


Doanh nghiệp và Doanh nhân tại Việt Nam được công nhận là xuất sắc Châu Á năm 2020 bởi Enterprise Asia

Doanh nghiệp và doanh nhân tại Việt Nam đoạt giải thưởng Kinh doanh xuất sắc Châu Á năm 2020

Doanh nghiệp và Doanh nhân tại Việt Nam được công nhận là xuất sắc Châu Á năm 2020


35 doanh nghiệp Việt Nam nhận giải thưởng kinh doanh xuất sắc Châu Á năm 2020

Doanh nghiệp và doanh nhân tại Việt Nam đoạt giải Châu Á-2020

Doanh nghiệp và doanh nhân tại Việt Nam đoạt giải thưởng Kinh doanh xuất sắc Châu Á năm 2020


An Phát Holdings nhận giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc, Doanh nhân xuất sắc châu Á – Thái Bình Dương

An Phát Holdings đạt giải thưởng doanh nghiệp và doanh nhân xuất sắc khu vực châu Á – Thái Bình Dương

An Phát Holdings đạt giải thưởng doanh nghiệp và doanh nhân xuất sắc khu vực châu Á – Thái Bình Dương


An Phát Holdings đạt giải thưởng doanh nghiệp và doanh nhân xuất sắc khu vực châu Á – Thái Bình Dương

Chủ tịch HĐQT Dabaco Group nhận giải thưởng Doanh nhân xuất sắc Châu Á – Thái Bình Dương

NUTIFOOD lập “Hat-trick” với 3 giải thưởng về doanh nghiệp & lãnh đạo xuất sắc Châu Á


Bác sĩ Trần Thị Lệ chia sẻ quan điểm nhân sự giúp NutiFood trở thành doanh nghiệp xuất sắc châu Á

Bs. Trần Thị Lệ là nữ đại diện duy nhất của ngành sữa nhận giải APEA 2020

NutiFood trở thành thương hiệu cảm hứng châu Á với “hat-trick" 3 giải thưởng xuất sắc